Wat kun je binnen jouw gemeente doen met SKIP, update

Maandag 04 december 2023

Regelmatig krijgen wij vragen van gemeenten en netwerkpartners de vraag hoe zij al in hun gemeente aan de slag kunnen met denormalisering van drugs. 

Enkele concrete acties die nu al lokaal opgepakt kunnen worden zijn:

  • De leidraad Drugs & EvenementenBinnen SKIP hebben diverse partners* de handen in een geslagen om vergunningsverstrekers en organisatoren, maar ook handhaving- & gezondheidszorgpartners te ondersteunen in het opstellen van een gedegen drugsbeleid bij evenementen. Hiervoor is een leidraad 'denormalisering drugs bij evenementen' ontwikkeld en een communicatiecampagne gericht op festivalbezoekers. Deze is via de website te downloaden en kan in samenwerking met de afdeling evenementenvergunningen uitgerold worden. 
  • Het communiceren over drugs kan dilemma’s met zich meebrengen. Vanuit SKIP zijn we hier dagelijks mee bezig, maar we merken dat netwerkpartners soms met dezelfde dilemma’s worstelen. Daarom hebben we een aantal communicatierichtlijnen opgesteld die helpen om op de juiste wijze over drugs of SKIP te communiceren. Als gemeente, maar ook als netwerkpartner, kun je deze richtlijnen toepassen binnen de eigen werkzaamheden en communicatie uitingen over drugs. Stem deze bijvoorbeeld af met de afdeling communicatie of met de lokale partners zoals jongerenwerk, politie, maatschappelijk werk etc.
  • Deze maand krijgen we onze online cannabisinterventie 'brainlock' opgeleverd. Brainlock is een escaperoom game voor 15-17 jarigen. Jongeren  kunnen de game zelfstandig of in groepsverband kunnen doorlopen. De game zal in eerste instanstie binnen het jongerenwerk uitgerold worden. Heb je in jouw gemeenten jongerenwerkers die mee zouden willen werkenaan de uitrol van de game?  Laat het dan weten door contact op te nemen via info@skipdietrip.nl
  • We zijn gestart met de lancering van SKIP op sociale media. Volg ons via LinkedIn en deel de berichten pro actief in je eigen en gemeentelijk netwerk om zo de boodschap en het bereik van SKIP te vergroten.
  • Omdat ouders vaak al op diverse manieren bereikt worden ten aanzien van alcohol- en drugspreventie, willen wij dit wiel niet opnieuw uitvinden. We hebben een animatie ontwikkeld om specifiek informatie te kunnen geven over een SKIPnorm voor ouders. Hoe communiceer je nu als ouders met je kinderen over drugs? Dit filmpje kan vanaf januari gedeeld worden via de bestaande interventies voor ouders, zoals ouderavonden, maar kan ook via (huis aan huis) flyers, de socials of bijvoorbeeld in de lokale media gedeeld worden. De verwachte oplevering is in het najaar.
  • Het preventieprogramma Helder op School is een van de weinige landelijk ontwikkelde interventies die volledig aansluit bij de doelen van SKIP ten aanzien van use reduction. Helder op School biedt een integrale aanpak om leerlingen of studenten bewust te maken van de gevolgen en hen te stimuleren niet te roken of drinken en geen drugs te gebruiken. Helder op School is een onderdeel van de Gezonde School. De lokale GGD en/of Novadic-Kentron medewerker kunnen scholen ondersteunen bij het opzetten en uitrollen van het programma. 

SKIP in relatie tot GALA en IZA

Wij merken dat veel gemeenten bezig zijn met de doelen en invulling ten aanzien van het GALA en IZA. De kennis van alle betrokken partners binnen SKIP wordt ingezet bij het ontwikkelen van producten en interventies die ertoe dienen te leiden dat drugs onder jong volwassenen minder normaal wordt gevonden. Dit draagt uiteindelijk bij aan het voorkomen van verslavingen én het bevorderen van gezond gedrag en kan daardoor bijdragen aan een gezonde leefstijl. Mocht je graag verder door willen praten over hoe SKIP voor jouw gemeente passend is binnen de uitvoeringsplannen van het GALA en/of IZA neem gerust contact op.

Een overzicht van de interventies: 

Wat Regionaal Lokaal Wanneer?
Social media Campagne regionaal middels advertentie LinkedIn Lokaal deelbaar Doorlopend, gestart in Q2 '23
Cannabisinterventie Regionaal ontwikkeld  Uitrol lokaal Q4 '23
Netwerkbijeenkomsten Regionaal - Doorlopend 
Skip ouderinterventie Regionaal ontwikkeld Lokaal inzetbaar  Q1 '24
Communicatiehandvatten Regionaal Lokaal deelbaar  Beschikbaar 
Helder op School  Uitrol lokaal  Beschikbaar 
Leidraad evenementen Regionaal ontwikkeld  Uitrol lokaal  Beschikbaar 
Festivalcampagne  Online deel regionaal Offline deel lokaal Doorlopend, gestart in Q2 '23

Terug naar nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.