Skip toepassen

SKIP draait om het realiseren van een nieuwe norm over drugsgebruik. We willen dat de omvang van drugsgebruik klein blijft en dat minder wordt gedacht dat 'het gebruik van drugs normaal is'. 

Om tot denormalisering te komen, ontwikkelen we op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen interventies en communicatiematerialen. Uiteindelijk bouwen we zo aan een toolkit waar gemeenten, partners en professionals gebruik van kunnen maken. 

Wat hebben we gedaan/is in ontwikkeling:

Netwerkbijeenkomsten: 

Voor verschillende doelgroepen professionals organiseren we regelmatig netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten voeren we met elkaar het gesprek over de norm en hoe je daar vanuit je eigen professionele rol een bijdrage aan kunt leveren. Daarnaast zijn de bijeenkomsten bedoeld om kennis te delen en om samen de gewenste vervolgstappen te bepalen.

Lees meer

Handreiking Drugs bij evenementen:

De werkgroep 'Drugs bij evenementen' van SKIP en de bestuurlijke werkgroep evenementen (met deelnemers van OM, Politie, Ministerie van V&J, Veiligheidsregio, Novadic-Kentron en de evenementenbranche) werkt hard aan de handreiking 'Drugs bij Evenementen' die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 zal worden opgeleverd. Deze handreiking geeft gemeenten praktische tips en maatregelen op gebied van vergunningverlening, preventie en repressie wanneer er een (risicovol) evenement plaatsvindt in de gemeente.

Communicatiecampagne Evenementen: 

De werkgroep Drugs bij evenementen is daarnaast bezig met het ontwikkelen van een communicatiecampagne. Ook deze campagne wordt nog voor de start van het nieuwe evenementenseizoen gelanceerd.

Communicatie interventie preventie Cannabisgebruik:

Momenteel wordt er gewerkt aan de uitwerking van een communicatie interventie in de vorm van een spel met als doel het vermidneren van het aantal jongeren dat met cannabis start. Het idee voor deze interventie is ontstaan na het doorlopen van de CASI-methode. Dit is een instrument dat is ontwikkeld door de Rijksoverheid en is gericht op het bereiken van gedragsverandering. De game richt zich op de leeftijd 15-16 jaar.

Met het spel willen we deze jongeren voldoende vaardigheden (van zelfvertrouwen tot nee kunnen zeggen) meegeven om een keuze te maken om geen cannabis te gebruiken.

Deze interventie is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 klaar en zal als pilot starten in het jongerenwerk.

Samenwerking met TT-Projects:

Eén van de projecten die we hebben opgepakt, is een samenwerking met het project TT-Projects. Dit project richt zich op het Voortgezet Onderwijs en MBO-onderwijs in Nederland. Tijdens verschillende modules krijgen de leerlingen en studenten les in verkeersveiligheid. De module alcohol en drugs is in samenwerking met SKIP geactualiseerd naar de nieuwste preventie-uitgangspunten en aangepast aan het gedachtengoed van het project en het thema denormalisering. 

Monitor:

Met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS hebben we in de periode oktober 2021 tot en met december 2021 een grootschalige onderzoeksmonitor uitgevoerd onder alle jongeren van 16 tot en met 27 jaar in de regio Oost-Brabant. Aan dit onderzoek hebben ruim 11.000 jongeren en jongvolwassenen deelgenomen. 

Lees meer

Toolkit huisstijldragers:

Voor SKIP is een toolkit en een huisstijl gids ontwikkeld. De eerste uitingen vind je hier.

Tevens zijn er twee logo's ontwikkeld waarmee gemeenten en partners kunnen laten zien dat zij SKIP ondersteunen. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.