Denormalisering drugs bij sportverenigingen en sportscholen

Met enige regelmaat wordt SKIP de vraag gesteld in hoeverre drugsgebruik op sportverenigingen een rol speelt. Vanuit de SKIP monitor weten we dat het deelnemen aan sport en het verenigingsleven een beschermende factor vormt in de intentie tot drugsgebruik. 

In het najaar van 2023 heeft SKIP via de Fontys Hogeschool in Eindhoven een vraag uitgezet om het middelengebruik bij sportverenigingen en sportscholen verder in beeld te brengen en de behoefte aan preventieve maatgelen. 

Uitkomsten onderzoek

Vier studenten aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven hebben vanuit de minor verslavingskunde onderzoek gedaan naar het middelengebruik bij sportverenigingen en sportscholen. Aan de hand van de resultaten van een enquête hebben zij aanbevelingen geschreven voor SKIP.

Wat de studenten als eerste opviel was dat ruim 88% van de respondenten (N=184) aangaf geen overlast te ervaren van sporters die middelen gebruiken. Ook werd de meeste overlast die ervaren werd, ervaren in de sportschool dankzij fitnesssupplementen. Alcohol en drugs speelde hier maar een hele kleine rol in. Ook werd alcohol redelijk normaal gevonden binnen de sport en scoorde hoog in de vraag of men dit normaal vond. Alcohol scoorde zelfs ook hoger dan prestatie verbeterende middelen zoals eiwit supplementen.

In de enquête zijn er ook verschillende interventies voorgelegd en hier konden mensen aan de hand van een score aangeven of ze die interventie graag als realiteit wilden zien. Een alcoholverbod in de kantine scoorde hierin het aller laagst. Slechts 15% vond dit een goed idee.
Verder scoorde een rookverbod op het sportterrein en het aanspreken van mensen onder invloed het hoogst, meer dan 50% was het hiermee eens.
Hieruit hebben de studenten de conclusie getrokken dat alcohol nog steeds een belangrijk onderdeel vormt in de sport en mensen de derde helft nog niet bereid zijn om op te geven.

Over het algemeen draait het bij SKIP vooral om het tegengaan van drugsgebruik in de samenleving. Echter bleek uit onze onderzoeksresultaten dat drugsgebruik weinig voorkomt rondom sportactiviteiten. Maar 5% van de middelen die genoemd werden waren harddrugs zoals cocaïne of XTC. Verder ging het vooral over alcohol, nicotine en prestatie verbeterende middelen.
Wat ook opgevallend was, is dat drugs erg laag scoorde in de vraag; hoe normaal is het gebruik van dit middel? Gemiddeld scoorde drugs op deze vraag een 2,15 van de 10. Ondanks dat het dus lijkt dat drugsgebruik genormaliseerd is, is dat rondom de sport helemaal niet het geval.

Ten slotte, hebben de studenten de respondenten gevraagd ideeën te geven hoe gemeenten/SKIP middelengebruik op sportverenigingen kunnen beperken. Het meest genoemde idee was hierbij; betere voorlichting geven, meer dan 10% van de respondenten had dit idee geopperd. Andere ideeen die werden genoemd zijn: 

  • Strengere handhaving en een duidelijker beleid
  • Nadelen en gevolgen beter benadrukken
  • Compleet verbod/ consequenties invoeren bij middelengebruik
  • Pas alcohol schenken na een bepaalde tijd of geen sterke drank meer schenken
  • Meer sociale controle

Mede gesterkt door bovengenoemde resultaten blijft het vooral belangrijk om bij sportverengingen aandacht te hebben voor alcohol- en tabakspreventie. Dat drugs binnen de meeste sporten niet als normaal wordt bevonden is gelukkig een bevestiging van wat ook terug gezien wordt in de SKIP monitor. Dit blijven we verder bekrachtigen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.