Evenementen

Leidraad drugs & evenementen:

De werkgroep 'Drugs & evenementen' van SKIP en de bestuurlijke werkgroep evenementen (met deelnemers van OM, Politie, Ministerie van V&J, Veiligheidsregio, Novadic-Kentron en de evenementenbranche) werken hard aan de leidraad 'Drugs bij Evenementen' die naar in concept opgeleverd zal worden in het eerste kwartaal van 2023. Deze leidraad geeft gemeenten praktische tips en maatregelen op gebied van vergunningverlening, preventie en repressie wanneer er een (risicovol) evenement plaatsvindt in de gemeente.

In het festivalseizoen van 2023 zal de leidraad in de regio gepiloted worden bij verschillende gemeenten. De opgedane ervaringen worden vervolgens verwerkt, waarna de leidraad in het najaar definitief vastgesteld kan worden. 

Wil je graag pilotgemeente of evenement zijn? Neem dan contact op via het contactformulier of via info@skipdietrip.nl

Communicatiecampagne Evenementen: 

De werkgroep Drugs bij evenementen is daarnaast bezig met het ontwikkelen van een communicatiecampagne. Ook deze campagne wordt nog voor de start van het nieuwe evenementenseizoen gelanceerd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.