Evenementenbeleid

Leidraad drugs & evenementen:

De werkgroep 'Drugs & evenementen' van SKIP en de bestuurlijke werkgroep evenementen (met deelnemers van OM, Politie, Ministerie van V&J, Veiligheidsregio, Novadic-Kentron en de evenementenbranche) hebben hard gewerkt aan de leidraad 'Drugs bij Evenementen' die in concept in februari '23 besproken is in de stuurgroep van SKIP.

Deze leidraad geeft gemeenten praktische tips en maatregelen op gebied van vergunningverlening, preventie en repressie wanneer er een (risicovol) evenement plaatsvindt in de gemeente en gaat uit van een zogenoemde SKIPnorm.

In de zomer van 2023 is de leidraad in de regio gepilot bij verschillende gemeenten. De opgedane ervaringen worden nu verwerkt, waarna de leidraad naar verwachting in de winter definitief vastgesteld kan worden. 

Wil je als gemeente wel al aan de slag met de leidraad? Neem dan contact op via info@skipdietrip.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.