Evenementenbeleid

Leidraad drugs & evenementen:

De werkgroep 'Drugs & evenementen' van SKIP en de bestuurlijke werkgroep evenementen (met deelnemers van OM, Politie, Ministerie van V&J, Veiligheidsregio, Novadic-Kentron en de evenementenbranche) hebben hard gewerkt aan de leidraad 'Drugs bij Evenementen' die in concept in februari '23 besproken is in de stuurgroep van SKIP.

Deze leidraad geeft gemeenten praktische tips en maatregelen op gebied van vergunningverlening, preventie en repressie wanneer er een (risicovol) evenement plaatsvindt in de gemeente en gaat uit van een zogenoemde SKIPscope.

In de zomer van 2023 is de leidraad in de regio gepilot bij verschillende gemeenten. De opgedane ervaringen zijn verwerkt in een nieuwe versie van de leidraad, die via deze pagina te downloaden is. tevens is juridisch kader toegevoegd omdat de stappen ten behoeve van handhaving beter inzichtelijk te maken.

De leidraad wordt via de basisteams verder geimplementeerd binnen de gemeenten.

SKIP neemt daarnaast deel aan het regionaal overleg Evenementenveiligheid in Oost Brabant, waar de leidraad vast agendaonderdeel is.  

Wil je als gemeente meer weten? Neem dan contact op via info@skipdietrip.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.