Monitor

Met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS hebben we in de periode oktober 2021 tot en met december 2021 een grootschalige onderzoeksmonitor uitgevoerd onder alle jongeren van 16 tot en met 27 jaar in de regio Oost-Brabant. Aan dit onderzoek hebben ruim 11.000 jongeren en jongvolwassenen deelgenomen. 

LIteratuuronderzoek Monitor

Literatuuronderzoek Monitor 

Regionale resultaten 

In september 2022 zijn de resultaten gepubliceerd:

Onderzoeksrapport resultaten Monitor 'Trippen of Skippen?' 2021-2022

Infographic resultaten 

Onderzoeksartikel Tijdschrift voor de Psychiatrie, februari 2024

Lokale resultaten 

De resultaten per gemeente of deelgebied zijn op te vragen via info@skipdietrip.nl 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.