10.000 jongeren reageren op onderzoeksmonitor ‘Trippen of Skippen?’

Maandag 14 maart 2022

We zijn drugs steeds normaler gaan vinden en het lijkt er op dat het gebruik daardoor ook toeneemt. Net als de problematiek die hiermee samenhangt, zoals criminaliteit, (verkeers)veiligheid, ondermijning en een toenemende zorgvraag. 

Maar wat is ‘iets normaal vinden’ nu precies? En is deze norm afhankelijk van de soorten drugs of de setting waarin wordt gebruikt? Welk gedrag ligt hieraan ten grondslag? Heeft die norm iets te maken met de sociale context waar de jongere zich in begeeft? Hier hebben we in het eerste projectjaar onderzoek naar gedaan via de grote onderzoeksmonitor ‘Trippen of Skippen?’ die van 4 oktober 2021 tot en met 9 januari 2022 online stond. 

In deze periode hebben ruim 10.000 jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar van de gelegenheid gebruik gemaakt om de online vragenlijst in te vullen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we met de gemeenten en partners als GGD en Novadic-Kentron enthousiast campagne gevoerd. In mei worden de voorlopige regionale onderzoeksresultaten gepresenteerd. Dit gebeurt tijdens een event waarvoor u op een later moment wordt uitgenodigd. In de zomerperiode ontvangt iedere gemeente een onderzoeksrapport met de regionale resultaten, conclusies en aanbevelingen en een lokaal rapport met specifieke aandachtspunten. 

De onderzoeksmonitor is opgesteld door ervaren onderzoekers van de GGD en Novadic-Kentron en beoordeeld door een klankbordgroep met een afvaardiging vanuit het Trimbos Instituut en de Radboud Universiteit. Omdat het onderzoek nieuw is, is het door het ministerie van VWS aangemerkt als pilotproject en is de monitor ook door VWS financieel ondersteund. 

Terug naar nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.