Wat kun je in jouw gemeente al doen aan denormalisering van drugs?  

Dinsdag 18 april 2023

Regelmatig krijgen wij vragen van gemeenten en netwerkpartners de vraag hoe zij al in hun gemeente aan de slag kunnen met denormalisering van drugs. 

Enkele concrete acties die nu al lokaal opgepakt kunnen worden zijn:

  • De leidraad Drugs & Evenementen is in februari in concept vast gesteld door de stuurgroep van SKIP. Als gemeente kun je je aanmelden als pilotgemeente om deze leidraad mee in de praktijk te toetsen. Hierin spelen de verantwoordelijk ambtenaren voor de evenementenvergunningen een belangrijke rol. In het najaar zal de leidraad dan aangevuld worden met de bevindingen en opnieuw voorgelegd  aan de stuurgroep voor vaststelling.
  • Het communiceren over drugs kan dilemma’s met zich meebrengen. Vanuit SKIP zijn we hier dagelijks mee bezig, maar we merken dat netwerkpartners soms met dezelfde dilemma’s worstelen. Daarom hebben we een aantal communicatierichtlijnen opgesteld die helpen om op de juiste wijze over drugs of SKIP te communiceren. Als gemeente, maar ook als netwerkpartner, kun je deze richtlijnen toepassen binnen de eigen werkzaamheden en communicatieuitingen over drugs. Stem deze bijvoorbeeld af met de afdeling communicatie of met de lokale partners zoals jongerenwerk, politie, maatschappelijk werk etc.  
  • Het preventieprogramma Helder op School is een van de weinige landelijk ontwikkelde interventies die volledig aansluit bij de doelen van SKIP ten aanzien van use reduction. Helder op School biedt een integrale aanpak om leerlingen of studenten bewust te maken van de gevolgen en hen te stimuleren niet te roken of drinken en geen drugs te gebruiken. Helder op School is een onderdeel van de Gezonde School. De lokale GGD en/of Novadic-Kentron medewerker kunnen scholen ondersteunen bij het opzetten en uitrollen van het programma. 

Een overzicht van de interventies: 

Wat Regionaal Lokaal Wanneer?
Social media Campagne regionaal Lokaal deelbaar Verwacht Q3 '23
Cannabisinterventie Regionaal ontwikkeld  Uitrol lokaal Verwacht Q3 '23
Netwerkbijeenkomsten Regionaal - Doorlopend 
Skip ouderavond  Regionaal ontwikkeld Lokaal inzetbaar  Verwacht Q4 '23
Communicatiehandvatten Regionaal Lokaal deelbaar  Beschikbaar 
Helder op School  Uitrol lokaal  Beschikbaar 
Leidraad evenementen Regionaal ontwikkeld  Uitrol lokaal  Beschikbaar in concept
Festivalcampagne  Online deel regionaal Offline deel lokaal Verwacht in Q2 '23

Terug naar nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.