Wat kun je binnen jouw gemeente doen met SKIP, update

Maandag 22 april 2024

Regelmatig krijgen wij vragen van gemeenten en netwerkpartners de vraag hoe zij al in hun gemeente aan de slag kunnen met denormalisering van drugs. 

Enkele concrete acties die nu al lokaal opgepakt kunnen worden zijn:

  • De leidraad Drugs & EvenementenBinnen SKIP hebben diverse partners* de handen in een geslagen om vergunningsverstrekers en organisatoren, maar ook handhaving- & gezondheidszorgpartners te ondersteunen in het opstellen van een gedegen drugsbeleid bij evenementen. Hiervoor is een leidraad 'denormalisering drugs bij evenementen' ontwikkeld en een communicatiecampagne gericht op festivalbezoekers. Deze is via de website te downloaden en kan in samenwerking met de afdeling evenementenvergunningen uitgerold worden. 
  • Het communiceren over drugs kan dilemma’s met zich meebrengen. Vanuit SKIP zijn we hier dagelijks mee bezig, maar we merken dat netwerkpartners soms met dezelfde dilemma’s worstelen. Daarom hebben we een aantal communicatierichtlijnen opgesteld die helpen om op de juiste wijze over drugs of SKIP te communiceren. Als gemeente, maar ook als netwerkpartner, kun je deze richtlijnen toepassen binnen de eigen werkzaamheden en communicatie uitingen over drugs. Stem deze bijvoorbeeld af met de afdeling communicatie of met de lokale partners zoals jongerenwerk, politie, maatschappelijk werk etc.
  • Deze maand is onze online cannabisinterventie 'brainlock' opgeleverd. Brainlock is een escaperoom game voor 15-17 jarigen. Jongeren kunnen de game zelfstandig of in groepsverband doorlopen. De game zal in eerste instanstie binnen het jongerenwerk uitgerold worden. Heb je in jouw gemeenten jongerenwerkers die mee zouden willen werken aan de uitrol van de game?  Laat het dan weten door contact op te nemen via info@skipdietrip.nl
  • We zijn in 2023 gestart met de lancering van SKIP op sociale media. Volg ons via LinkedIn en deel de berichten pro actief in je eigen en gemeentelijk netwerk om zo de boodschap en het bereik van SKIP te vergroten. Verder draaien we campagnes op voor jongeren op o.a. Instagram, YouTube en Snapchat, deze worden middels advertenties uitgezet, hier hoef je lokaal niks in te doen. 
  • Omdat ouders vaak al op diverse manieren bereikt worden ten aanzien van alcohol- en drugspreventie, willen wij dit wiel niet opnieuw uitvinden. We hebben een animatie ontwikkeld om specifiek informatie te kunnen geven over een SKIPnorm voor ouders. Hoe communiceer je nu als ouders met je kinderen over drugs? De verspreidingsmaterialen en het filmpje (ook in engels beschikbaar) zijn via de ouderpagina website te downloaden. 
  • Het preventieprogramma Helder op School is een van de weinige landelijk ontwikkelde interventies die volledig aansluit bij de doelen van SKIP ten aanzien van use reduction. Helder op School biedt een integrale aanpak om leerlingen of studenten bewust te maken van de gevolgen en hen te stimuleren niet te roken of drinken en geen drugs te gebruiken. Helder op School is een onderdeel van de Gezonde School. De lokale GGD en/of Novadic-Kentron medewerker kunnen scholen ondersteunen bij het opzetten en uitrollen van het programma. 
  • In 2024 gaat SKIP onderzoeken in hoeverre er een aanbod ontwikkeld kan worden voor studenten in het HBO en WO onderwijs. Volg onze nieuwsbrief of LinkedIn om op de hoogte te blijven! 
  • De SKIP monitor biedt veel inzichten die ons verder kunnen helpen om te informeren over drugs en denormalisering van drugs. Met deze inzichten willen we een aantal hardnekkige fabels uit de wereld helpen door de videoreeks 'SKIP feiten en Fabels'.  Aflevering 1: SKIP feiten en Fabels: jongeren die géén alcohol drinken, gaan eerder drugs gebruiken. & Aflevering 2: SKIP feiten en Fabels: als ouders drugs gebruik afkeuren, wordt het juist voor kinderen interessant om drugs te gaan gebruiken? zijn nu via de website beschikbaar en kunnen ook lokaal gedeeld en ingezet worden bij preventieactiviteiten. 

SKIP in relatie tot GALA en IZA

Wij merken dat veel gemeenten bezig zijn met de doelen en invulling ten aanzien van het GALA en IZA. De kennis van alle betrokken partners binnen SKIP wordt ingezet bij het ontwikkelen van producten en interventies die ertoe dienen te leiden dat drugs onder jong volwassenen minder normaal wordt gevonden. Dit draagt uiteindelijk bij aan het voorkomen van verslavingen én het bevorderen van gezond gedrag en kan daardoor bijdragen aan een gezonde leefstijl. Mocht je graag verder door willen praten over hoe SKIP voor jouw gemeente passend is binnen de uitvoeringsplannen van het GALA en/of IZA neem gerust contact op.

Een overzicht van de interventies: 

Wat Regionaal Lokaal Wanneer?
Social media Campagne regionaal middels advertentie LinkedIn Lokaal deelbaar Doorlopend
Cannabisinterventie Regionaal ontwikkeld  Uitrol lokaal Beschikbaar
Netwerkbijeenkomsten Regionaal georganiseerd - Doorlopend 
Skip ouderinterventie Regionaal ontwikkeld Lokaal inzetbaar  Beschikbaar
Communicatiehandvatten Regionaal ontwikkeld Lokaal deelbaar  Beschikbaar 
Helder op School  - Uitrol lokaal  Beschikbaar, Factsheet SKIP in het onderwijs beschikbaar Q2 '24
Leidraad evenementen Regionaal ontwikkeld  Uitrol lokaal  Beschikbaar 
Festivalcampagne  Online deel regionaal Offline deel lokaal Doorlopend, gestart in Q2 '23
Feiten en fabels Regionaal uitgerold Lokaal deelbaar  Doorlopend, afl. 1 & 2 beschikbaar

Terug naar nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.