Werkgroepen aan de slag

Woensdag 29 juni 2022

Voor het regioproject zijn er drie werkgroepen aan de slag. Bij deze een update van hun activiteiten. 

De werkgroep Monitor
De werkgroep Monitor is momenteel druk bezig met de afronding van hun onderzoeksrapport. Het rapport met de resultaten zal naar verwachting direct na de zomervakantie voor iedereen beschikbaar zijn. Informatie hierover volgt nog.
Drie thema’s
De werkgroep Monitor heeft op basis van de eerste resultaten een gewenste richting geadviseerd aan de stuurgroep. In 2022 en begin 2023 is er binnen de communicatiecampagne extra aandacht voor:

  1. Cannabisgebruik
  2. XTC gebruik in relatie tot festivals
  3. Netwerkpartners en hun bijdrage aan de (de)normalisering  


Werkgroep Communicatie
De werkgroep Communicatie maakt in samenwerking met jongerencommunicatiebureau ‘Jong en Je Wil Wat’ een communicatiecanvas. Dit is een beknopt communicatieplan waarin de doelgroepen, doelstellingen en kernboodschappen van het project staan beschreven.
Wanneer dit communicatiecanvas klaar is, gaat de werkgroep op basis van dit canvas aan de slag met het ontwikkelen van communicatiematerialen. Hierbij richten zij zich in eerste instantie op het meenemen van het netwerk rondom de jongere.
CASI-methode
Daarnaast wordt voor het thema ‘Cannabisgebruik’ op basis van de CASI-methode een communicatiestrategie opgesteld. (CASI: waarom en hoe | CASI | CommunicatieRijk) .
De inzichten uit deze CASI-methode, de strategie en uitgewerkte materialen worden als vanzelfsprekend tzt gedeeld.

Werkgroep Evenementen
De werkgroep evenementen heeft een tweeledige opdracht. Enerzijds komt de opdracht voor uit de bestuurlijke werkgroep evenementenbeleid, anderzijds vindt de opdracht plaats binnen ons project ‘skip’. De werkgroep heeft tot doel om te komen tot een handreiking evenementenbeleid, aangevuld met een toolbox waarin praktische informatie terug te vinden is. In de handreiking wordt aandacht besteed aan maatregelen die gemeenten en andere betrokkenen in kunnen zetten rondom (denormalisering) drugs bij evenementen. Vanaf de start van vergunning verstrekking tot aan evaluatie na afloop van het event. De handreiking is gericht op maatregelen vanuit privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht, maar bevat ook preventieve interventies. Handhaving is het sluitstuk.

Naast alle partners die deelnemen in de werkgroep zoals: gemeente, politie, OM, Front of House, GGD/GHOR en Halt wordt de werkgroep geadviseerd door advocaat Franc Pommer ten aanzien van de juridische vraagstukken. De handreiking wordt naar verwachting opgeleverd in het najaar.
 

Terug naar nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.