SKIP en SPORT?

Vrijdag 17 mei 2024

Wij zijn 4 studenten aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Afgelopen halfjaar zijn wij bezig geweest met de minor verslavingskunde. Hiervoor hebben wij een project gedaan in samenwerking met Skip. Voor dit project hebben wij onderzoek gedaan naar het middelengebruik bij sportverenigingen en sportscholen. Aan de hand van de resultaten van deze enquête hebben wij aanbevelingen geschreven voor Skip.

Wat ons al eerste opviel was dat ruim 88% van de respondenten aangaf geen overlast te ervaren van sporters die middelen gebruiken. Ook werd de meeste overlast die ervaren werd, ervaren in de sportschool dankzij fitnesssupplementen. Alcohol en drugs speelde hier maar een hele kleine rol in. Ook werd alcohol redelijk normaal gevonden binnen de sport en scoorde hoog in de vraag of men dit normaal vond. Alcohol scoorde zelfs ook hoger dan prestatie verbeterende middelen zoals eiwit supplementen.

In de enquête zijn er ook verschillende interventies voorgelegd en hier konden mensen aan de hand van een score aangeven of ze die interventie graag als realiteit wilden zien. Een alcoholverbod in de kantine scoorde hierin het allerlaagst. Enkel 15% vond dit een goed idee.
Verder scoorde een rookverbod op het sportterrein en het aanspreken van mensen onder invloed het hoogst, meer dan 50% was het hiermee eens.
Hieruit kunnen we dus de conclusie trekken dat alcohol nog steeds een belangrijk onderdeel in de sport is en mensen de derde helft nog niet bereid zijn om op te geven.

Over het algemeen draait het bij Skip Die Trip vooral op het tegengaan van drugsgebruik in de samenleving. Echter bleek uit onze onderzoeksresultaten dat drugsgebruik weinig voorkomt rondom sportactiviteiten. Maar 5% van de middelen die genoemd werden waren harddrugs zoals cocaïne of XTC. Verder ging het vooral over alcohol, nicotine en prestatie verbeterende middelen.
Wat ook opgevallen was, is dat drugs erg laag scoorde in de vraag; hoe normaal is het gebruik van dit middel? Gemiddeld scoorde drugs op deze vraag een 2,15 van de 10. Ondanks dat het dus lijkt dat drugsgebruik enorm genormaliseerd is, is dat dus rondom de sport helemaal niet het geval.

Ten slotte, hebben we ook respondenten gevraagd ideeën te geven hoe we middelengebruik op sportverenigingen kunnen beperken. Het meest genoemde idee was hierbij; betere voorlichting geven, meer dan 10% van de respondenten had dit idee geopperd.
Na dit idee waren de ideeën meer verschillend. Er werden bijvoorbeeld dingen genoemd als:

  • Strengere handhaving en een duidelijker beleid
  • Nadelen en gevolgen beter benadrukken
  • Compleet verbod/ consequenties invoeren bij middelengebruik
  • Pas alcohol schenken na een bepaalde tijd of geen sterke drank meer schenken
  • Meer sociale controle

Mede gesterkt door bovengenoemde resultaten blijft het belangrijk om bij sportverengingen aandacht te hebben voor o.a. alcohol- en tabakspreventie. Dat drugs binnen de meeste sporten niet als normaal wordt bevonden is gelukkig een bevestiging van wat ook terug gezien wordt in de SKIP monitor. Dit blijven we verder bekrachtigen. 

Mocht je meer willen weten? Neem contact op via info@skipdietrip.nl.   

Terug naar nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.